www.wallensteen.se

Släktregistret


Välkommen till
Wallensteenska släktföreningens
släktregister på nätet.

För att använda vårt webbaserade släktregister måste du antingen vara medlem i föreningen eller ha en egen inloggning till registret.

Om du har intresse att ta del av föreningens släktregister kan du kan ansöka om en egen inloggning hos föreningens webbansvarige. Berätta vem du är, hur man får kontakt med dig (gärna telefonnummer), och vad ditt intresse av registret är.

Anledningen till att registret ligger på en sida där inloggning krävs är att tillmötesgå de regler som PUL* ställer på register av detta slag. Registret innehåller bl a uppgifter om nu levande personer.

E-postadress till webbansvarig:

* Läs mer om Personuppgiftslagen hos datainspektionen.